A Home for a Home

A Home for a Home

„A Home for a Home“ je jedinečné partnerství mezi společností Heimstaden a SOS dětskými vesničkami.

Věříme v rovné příležitosti pro všechny, počínaje tím, že děti získají ty nejlepší základy pro to, aby se mohly rozvíjet a prosperovat v bezpečném domově. Díky „A Home for a Home“ můžeme náš koncept Přátelských domovů rozšířit k mnohem více dětem na celém světě.

Abychom poskytli co nejvíce dětem bezpečný domov a dobrý start do života, věnujeme 100 euro (2 500 Kč) za každý domov, který vlastníme, což dohromady dává více než 10 milionů euro (250 milionů Kč) ročně.

Projekt „A Home for a Home“ je mnohem víc než jen dárcovství. Jeho podstatou je aktivně se angažovat s cílem zlepšovat společnost spolu s našimi zaměstnanci, zákazníky a partnery. Tím, že nastavujeme nový standard pro spolupráci neziskové organizace a komerční firmy, hledáme nové způsoby, jak změnit svět k lepšímu, a to jak v zemích, kde společnost Heimstaden působí, tak za jejich hranicemi.

Více než 200 milionů dětí dnes žije v nestabilních podmínkách a hrozí jim, že přijdou o péči své rodiny.  Projekt „A Home for a Home“ nabízí podporu již existujícím programům SOS dětských vesniček i novým projektům a aktivitám, které mají za cíl oslovit ještě více dětí a rodin.

„Nic není důležitější, než poskytnout dětem bezpečné a šťastné dětství. Prostřednictvím „A Home for a Home“ mohou SOS dětské vesničky a Heimstaden rozšířit náš koncept Přátelských domovů k tisícům dětí a rodin po celém světě,“ říká Patrik Hall, generální ředitel Heimstaden.

corporate.heimstaden.com/sustainability/a-home-for-a-home

Příklady programů, kterým bude „A Home for a Home“ poskytovat podporu:

Podpora rodin

Každé dítě potřebuje někoho, o koho se může opřít a kdo ho bude chránit. Mnoho rodičů se však potýká s těžkostmi, které jim znemožňují poskytnout dětem náležitou péči. SOS dětské vesničky nabízejí rodinám v nouzi cílenou podporu, která jim pomůže zůstat pohromadě. Ať už jde o poradenství či rozvoj dovedností, vždy je podstatou dát rodičům dostatečné zdroje k tomu, aby mohli překonat své obtíže. Ve stabilních rodinách se dětem a mladým lidem může dostat péče a podpory, kterou potřebují, aby se mohli dále rozvíjet.

„A Home for a Home“ poskytuje podporu programu pro rodiny ve Rwandě, kde je cílem vybudovat společnost, v níž všechny děti mohou žít v rodinném prostředí, kde je jim věnována náležitá péče. Poskytováním základních služeb ohroženým rodinám program reaguje na situaci dětí, kterým hrozí, že o péči své rodiny přijdou. Primární cílovou skupinou jsou děti žijící v chudobě, v domácnostech s jedním rodičem nebo v domácnosti, kterou musí např. z důvodu nemoci rodičů samy vést, nebo žijící v sociokulturně znevýhodněném prostředí.

 

Program pěstounské péče

Děti potřebují ve svém životě dlouhodobé vztahy plné důvěry. Pokud dítě nemůže vyrůstat se svou rodinou, je nutné zajistit náhradní umístění, které dá dítěti stabilní domov a možnost vytvářet trvalé vztahy. Pěstounské rodiny dostávají v rámci programu SOS pěstounské péče bydlení a odbornou pomoc.

 Projekt „A Home for a Home“ poskytuje podporu programu pěstounské péče v České republice, jehož cílem je dát dětem v pěstounské péči dětství plné lásky, bezpečí, důvěry, respektu a přijetí. Umožnit jim, aby navázaly smysluplné dlouhodobé vztahy se svou původní i pěstounskou rodinou. Pěstounská péče dává dětem novou šanci zažít dětství, rozvinout svůj potenciál a vytvořit si vlastní identitu. Jedním z cílů je, aby děti byly připravené opustit pěstounskou péči buď tak, že se vrátí ke svým rodičům nebo jiným blízkým příbuzným, nebo se postaví na vlastní nohy jako dospělí.

 

Program zaměstnanosti mládeže

Dospívání není vždy jednoduché, a to zejména pro ty, kteří se nemohou spolehnout na podporu své rodiny. SOS dětské vesničky umožňují mladým lidem osvojit si dovednosti, které potřebují k získání zaměstnání a přechodu k nezávislému životu. Mladí lidé mají díky nim přístup ke vzdělávání, školení a mentoringu, jež rozvíjejí jejich znalosti, sebedůvěru a odolnost. Společně se snažíme vytvářet lepší budoucnost, kde nikdo nezůstane pozadu.

 „A Home for a Home“ poskytuje podporu programu zaměstnanosti mládeže v Malawi, kde se zaměřuje na ohrožené dívky a mladé ženy, které musely ukončit školní docházku kvůli extrémní chudobě, předčasnému těhotenství či sňatku a nemají zaměstnání. Většina těchto dívek zažila fyzické, sexuální i sociální zneužívání a ekonomické vyloučení. Cílem programu je posílit jejich schopnost stát se podnikatelkami v oboru, který si vyberou, aby mohly být nezávislé i produktivní a aby mohly pomáhat se socioekonomickým rozvojem svých rodin. V rámci projektu bude poskytována také psychologická podpora účastnicím, které jsou psychosociálně znevýhodněné.

O projektu „A Home for a Home“

„A Home for a Home“ je jedinečné partnerství mezi SOS dětskými vesničkami a společností Heimstaden, které bylo zahájeno 30. června 2021. Za každý domov, který společnost Heimstaden vlastní, daruje SOS dětským vesničkám 100 euro (2 500 Kč), což dohromady představuje více než 10 milionů euro (250 milionů Kč) ročně. Tyto peníze budou využity k tomu, abychom poskytli co nejvíce dětem bezpečný domov a dobrý začátek do života nejen v zemích, kde společnost Heimstaden působí, ale po celém světě.

O SOS dětských vesničkách

Cílem SOS dětských vesniček je, aby každé dítě vyrůstalo v milujícím domově. Jejich snahou je udržet rodiny pohromadě, nabídnout náhradní péči tam, kde je zapotřebí, pomáhat mladým lidem se osamostatnit a bojovat za práva dětí. SOS dětské vesničky jsou aktivní ve 136 zemích a teritoriích. Každý rok poskytují prostřednictvím různých programů podporu více než půl milionu dětí a dospělých. Pro více informací navštivte
www.sos-vesnicky.cz.